آموزش ثبت نام در سایت وب ارز ۲۴

آموزش ثبت نام در سایت وب ارز ۲۴
1399/01/15
| 450

نحوه ثبت نام

 

۱- برای ثبت نام، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آدرس وﺑﺴﺎﯾت وب ارز ۲۴ ﺑﺮوﯾﺪ (https://Webarz24.org) 
۲- سپس بر روی گزینه ثبت‌نام کلیک کنید

 

 

 

۳- فرم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯿﺸﻮد، ﻟﻄﻔﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ دﻗﺖ وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ روی گزینه عضویت ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 

 

 

۴ – به محض ارسال صحیح اطلاعات، فرم ورود به سایت نمایان می شود . با استفاده از شماره موبایل و کلمه عبور می توانید وارد پنل کاربری خود شوید. پیامکی حاوی کد تایید به شماوه موبایل شما ارسال میشود . پس از وارد کردن کد وارد پنل کاربری می شوید.

 

۵- پس ازﺛﺒﺖ ﻧﺎم دروب ارز ۲۴،برای استفاده از امکانات سایت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺣﺮاز هویت را ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم داده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ (قبل از تایید توسط مدیر نمی‌توانید به خرید ارز دیجیتال یا فروش آن بپردازید)

 
۶- گام اول اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺧﻮد ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ، ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ، آدرس، کد پستی را ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺪرﺳﺘﯽ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ در انتهاء تصویر سلفی با کارت ملی و متن نمونه و همچنین تصویر شناسنامه با کارت ملی و کارت بانکی رو ضمیمه نموده و ذخیره نمایید.

 

۷- گام دوم تایید تلفن ثابت میباشد.

 

۸- گام سوم تایید حساب های بانکی

 

 

مراحل ثبت نام به پایان رسیده است . اطلاعات باید به تایید مدیریت برسد سپس شما مجاز به خرید و فروش خواهید بود.

 

(https://Webarz24.org) 

Info@webarz24.org

Telegram channel: @webarz24

Telegram support: @webarz_24

دریافت فایل راهنمای ثبت نام  • نظرات کاربران
  • ارسال نظر
اولین نظر را شما ثبت نمایید
http://