فلوکی (FLOKI)

فلوکی (FLOKI) یک رمزارز مبتنی بر بلاک‌چین است که با الهام از شخصیت معروف دوگ سگ شیبوتو به وجود آمده است. این ارز دیجیتال به عنوان یک الگوی اجتماعی در جامعه رمزارزها مورد توجه قرار گرفته است و توسعه‌ی آن به عنوان یک پروژه متشکل از جامعه انجام می‌شود.