گالا (GALA)

گالا (GALA) یک رمزارز و پلتفرم بلاک‌چینی است که برای ارائه‌ی بازی‌های دیجیتال و تجربه‌های متنوع در دنیای مجازی استفاده می‌شود. این ارز دیجیتال نقش اصلی در اقتصاد داخلی این بازی‌ها دارد و به عنوان واحد پرداخت و پاداش در این بسترها عمل می‌کند.