وی چین (VET)

وی چین (VET) یک رمزارز بر پایه بلاک‌چین است که برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین و اطمینان از اصالت و اعتبار محصولات استفاده می‌شود. این پروژه به ارائه‌ی راهکارهایی برای ردیابی و اطمینان از سازگاری محصولات و تسهیل تبادل اطلاعات بین اراضی واقع در سراسر جهان می‌پردازد.