موباکس (MBOX)

موباکس (MBOX) یک رمزارز است که برای ارائه‌ی خدمات مالی دیجیتال و پرداخت‌های الکترونیکی در دنیای مجازی به کار می‌رود. این ارز دیجیتال نقش اصلی در فراهم کردن امکان پرداخت و انتقال پول در بسترهای دیجیتال دارد.