سولانا (SOL)

سولانا (SOL) یک پلتفرم بلاک‌چینی فراهم کننده‌ی امکان اجرای برنامه‌های دیجیتال متنوع با سرعت بالا و هزینه‌های کم است. از جمله اهداف آن ارائه‌ی بستری برای اپلیکیشن‌های دیسنترالایزد و ارتقاء امکانات بلاک‌چین محسوب می‌شود.