لونا (LUNA)

لونا (LUNA) رمزارزی است که به عنوان ارز معاملاتی بر روی پلتفرم تراست والت فعال است و از آن برای تسویه‌ی معاملات و ارزش‌های دیگر در اکوسیستم تراست والت استفاده می‌شود. همچنین، لونا نقش مهمی در اکوسیستم تراست والت دارد و به عنوان وسیله‌ای برای پشتیبانی از ارزهای دیجیتال متنوع استفاده می‌شود.