چین لینک (LINK)

چین‌لینک (LINK) یک توکن دیجیتال است که برای ارتباط بین قراردادهای هوشمند بلاک‌چین و داده‌های خارج از بلاک‌چین، از جمله داده‌های اینترنت اشیا (IoT)، استفاده می‌شود. این توکن نقش اساسی در ایجاد ارتباط میان بلاک‌چین و داده‌های بیرونی را بازی می‌کند و در اکوسیستم‌های دیجیتال متعددی مورد استفاده قرار می‌گیرد.