سندباکس (SAND)

سندباکس (SAND) یک رمزارز است که برای ایجاد و تجربه‌ی بازی‌های دیجیتال و جهان‌های مجازی در بستر بلاک‌چین استفاده می‌شود. این ارز دیجیتال نقش اساسی در ارائه‌ی امکانات اقتصادی و ارتباطی در این بازی‌ها دارد و برای خرید، فروش و تجارت در دنیای مجازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.