ترون (TRX)

ترون (TRX) یک پلتفرم بلاک‌چینی است که امکان ایجاد و اجرای قراردادهای هوشمند و برنامه‌های توزیع شده را فراهم می‌کند. هدف اصلی ترون ارائه‌ی سرویس‌های دیجیتالی متنوع و ایجاد اکوسیستمی برای توسعه‌ی برنامه‌های دیجیتالی است.